Diyabetle Podoloji İlişkisinin Önemi

Diyabetle Podoloji İlişkisinin Önemi

Diyabetle Podoloji İlişkisinin Önemi     Çocukluktan yaşlılığa kadar olan hayat döngüsünde özellikle diyabet hastalarında ayak problemleri bireyin yaşam kalitesini etkilediği bilinmektedir. Diyabet hastaları ve dolaşım bozukluğu olan hastaların, hayatlarını ileriki dönemlerinde maddi ve manevi kayıplar yaşamaması adına düzenli ayak yaptırmaları gereklidir.     Medikal ayak bakımı yapılırken kuru podoloji cihazları ile sterilizasyonu yapılmış tırnak kesme pensleri ve koruyucu önleyici şekilde tasarlanmış aparatlar kullanılır. Deri ve tırnaktaki ölü kısımların temizliğinin yapılması gereklidir. Sağlam ve canlı deri ile herhangi bir işlem olmadığı

Devamını...
Podologdan Öneriler

Podologdan Öneriler

Podologtan Öneriler Podoloji ve podologluk son dönemde ülkemizde ciddi anlamda gelişmiştir. Anca podoloji biliminin gelişmesi insanların hepsinde tam bir anlayış değişikliğine neden olmamıştır. Bu anlamda podoloji ile ilgili daha detaylı çalışmaların yapılması ve insanların bilinçlendirilmesi gerekir. Ayaklar insan ömrünün hemen her anında ağırlığı taşıyan ve insanların hareket etmesini kolaylaştıran organlardır. Ayak olmadan insan için yaşam adeta bir işkence halini alır. Bu nedenle insanoğlu ayaklarının değerini bilmelidir. Ancak insanlar ayaklarına gereken önemi vermediklerinden ve ayaklarına gerekli bakımları yaptırmadıklarından ayaklarda deformasyon yoğun bir şekilde görülür. Ayaklard

Devamını...
Podolojinin Ayak Sağlığına Katkıları

Podolojinin Ayak Sağlığına Katkıları

Podolojinin Ayak Sağlığına Katkıları Ayak sağlığı; geçmişten günümüze bütün canlılar için oldukça önemli bir konu olmuştur. Özellikle insanlar için hareket ve ayakta durma fonksiyonlarını yerine getirmek için ciddi derecede mühim olan ayaklara yapılacak bakımın doğu ve yerinde olması gerekir. Bu noktada devreye podoloji bilimi ve podologluk girer. Temeli 3-4 asır öncesine dayanan ve o tarihlerden bu yana her zaman önemli bir konu olan ayaklar iş yaşamına adapte olmuş insanlar tarafından çok önemsenmez. Kadınların bu konuda bir nebze daha dikkatli olduğu söylense de erkeklerin ayak sağlığına ve bakımına olan yaklaşımı oldukça yanlıştır. Bu nedenle podolojin

Devamını...
Podolog ve Podoloji Nedir?

Podolog ve Podoloji Nedir?

  Podoloji Nedir?   Podoloji kökeni Latince olan ve dilimize de yine Latinceden geçen bilimsel bir ifadedir. Ayak anlamına gelen ‘Podos’ ve bilim anlamına gelen ‘logos’ sözcüklerinin bir araya gelmesi ile oluşmuş podoloji ayak bilimi anlamına gelir. Daha açık bir ifade ile podoloji ayak ve ayak hastalıkları ile ilgilenen sağlık alanıdır.     Ayak sağlığı insan vücudundaki önemli bir organ olan ayakları etkili kullanmak için oldukça önemlidir. Günün hemen her anında ayaklarına ihtiyaç duyan ve kullanan insan ayağında yaşadığı sorunlardan dolayı yaşam kalitesinde düşüşler yaşar. Dünya nüfusunun yaklaş

Devamını...